Aktualności

Rok 2017 Rokiem T. Kościuszki i J. Piłsudskiego

Powiatowe Centrum Dydaktyki w Strzelinie zaprasza nauczycieli historii i języka polskiego na konferencję: „Rok 2017 Rokiem T. Kościuszki i J. Piłsudskiego”, którą poprowadzi Jacek Dziedziński 11.01.2017r. (środa) w godz.15.15-16.45 w Gimnazjum nr 2 w Strzelinie przy Placu 1 Maja 10 (s. 28).


Konferencja dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Powiatowe Centrum Dydaktyki w Strzelinie zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na konferencję, którą poprowadzi Bożena Buła w ZSO w Strzelinie (s. 114) przy ul. Jana Pawła II 23. Uwaga! Zmiana terminu z 12.01.2017r. na 19.01.2017r. (czwartek) w godz.15.00-16.30.


Sieć Współpracy i Samokształcenia: Dziecko trudne

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych powiatu strzelińskiego,

Powiatowe Centrum Dydaktyki w Strzelinie zaprasza wszystkich zainteresowanych pracą w Sieci Współpracy i Samokształcenia: „Dziecko trudne” na spotkanie, które odbędzie się 18.01.2017r. (środa) w godz. 15.30-17.00 w CKZiU w Strzelinie przy ul. S. Staszica 5.


Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Powiatowe Centrum Dydaktyki w Strzelinie zaprasza nauczycieli kontraktowych na szkolenie: „Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?” Spotkanie odbędzie się 25.01.2017r. (środa) w godz.15.15-16.45 w Gimnazjum nr 2 w Strzelinie przy Placu 1 Maja 10 (s. 28) i poprowadzi je Jacek Dziedziński.


Język angielski w przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej

Powiatowe Centrum Dydaktyki w Strzelinie organizuje szkolenie dla nauczycieli języka angielskiego przedszkoli i szkół podstawowych: „Język angielski w przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej”. Zajęcia poprowadzi Dobrochna Rychlewska 31.01.2017r. (wtorek) w godz. 14.30-17.30 w LO i Gimnazjum SLAVIA ul. gen. S. „Grota” Roweckiego 1 w Strzelinie.


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
 3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują:

 1. w zakresie kontroli:
  1. w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych:
   • „Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.”
  2. w publicznych technikach i zasadniczych szkołach zawodowych:
   • „Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu.”
  3. w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:
   • „Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.”
 2. w zakresie ewaluacji:
  1. Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) – w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego – w zakresie wymagań:
   • „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
   • „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.
  2. Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

W roku szkolnym 2016/2017 monitorowanie będzie obejmowało:

 • „Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum”.
 • „Liczbę uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu”.
 • „Organizację pracy świetlicy w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym specjalnych”.