Aktualności

Harmonogram spotkań informacyjnych poświęconych wdrażaniu nowej podstawy programowej

Lp. Prowadzący Nazwa formy Adresat Termin Miejsce
1. L. Pawliszak Spotkanie informacyjne na temat wdrażanej nowej podstawy programowej nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i gimnazjów 29.03.2017r.
14.30-16.45
LO i Gimnazjum SLAVIA
ul. Grota Roweckiego 1
2. J. Dziedziński Spotkanie informacyjne na temat wdrażanej nowej podstawy programowej. nauczyciele historii, geografii, WOS szkół podstawowych i gimnazjów 19.04.2017r.
14.30-16.00
Gimnazjum nr 2 w Strzelinie
pl. 1 Maja 10 (s. 28)
konsultant wydawnictwa Nowa Era Spotkanie promocyjne pod kątem nowej podstawy programowej.
3. konsultant wydawnictwa Nowa Era Spotkanie promocyjne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej pod kątem nowej podstawy programowej. nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 08.05.2017r.
14.30-16.00
PCD w Strzelinie
ul. S. Staszica 5
4. B. Buła, K. Kubów Spotkanie informacyjne na temat wdrażanej nowej podstawy programowej. nauczyciele biologii, przyrody, chemii i fizyki szkół podstawowych i gimnazjów 8.05.2017r.
15.00-16.30
PCD w Strzelinie
ul. S. Staszica 5
konsultant wydawnictwa Nowa Era Spotkanie promocyjne pod kątem nowej podstawy programowej
5. B. Buła, D. Kiczko Spotkanie informacyjne na temat wdrażanej nowej podstawy programowej nauczyciele matematyki i informatyki szkół podstawowych i gimnazjów 11.05.2017r.
15.00-16.30
PCD w Strzelinie
ul. S. Staszica 5
konsultant wydawnictwa Nowa Era Spotkanie promocyjne pod kątem nowej podstawy programowej
6. D. Rychlewska Spotkanie informacyjne na temat wdrażanej nowej podstawy programowej nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i gimnazjów 15.05.2017r.
16.00-17.30
LO i Gimnazjum SLAVIA
ul. Grota Roweckiego 1
konsultant wydawnictwa Nowa Era Spotkanie promocyjne pod kątem nowej podstawy programowej
7. konsultant wydawnictwa Nowa Era Spotkanie promocyjne dla nauczycieli pod kątem nowej podstawy programowej. nauczyciele edb, muzyki, plastyki i techniki szkół podstawowych i gimnazjów 29.05.2017r.
14.30-16.00
PCD w Strzelinie
ul. S. Staszica 5

Na spotkania informacyjne z innych przedmiotów zapraszamy do DODN. Harmonogram zamieszczamy poniżej.

Harmonogram spotkań dla nauczycieli wg Filii DODN

Zgłoszenie udziału w spotkaniu informacyjnym we Wrocławiu
Zgłoszenie udziału w spotkaniu informacyjnym w DODN Filia w Jeleniej Górze
Zgłoszenie udziału w spotkaniu informacyjnym w DODN Filia w Legnicy
Zgłoszenie udziału w spotkaniu informacyjnym w DODN Filia w Wałbrzychu


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
 3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
 5. Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/18 nowej podstawy programowej.

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują:

 1. w zakresie kontroli:
  1. w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych:
   • „Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.”
  2. w publicznych technikach i zasadniczych szkołach zawodowych:
   • „Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu.”
  3. w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:
   • „Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.”
 2. w zakresie ewaluacji:
  1. Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) – w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego – w zakresie wymagań:
   • „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
   • „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.
  2. Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

W roku szkolnym 2016/2017 monitorowanie będzie obejmowało:

 • „Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum”.
 • „Liczbę uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu”.
 • „Organizację pracy świetlicy w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym specjalnych”.