Aktualności

Wybrane problemy dydaktyczne nowej podstawy programowej z języka polskiego w szkole podstawowej

Powiatowe Centrum Dydaktyki w Strzelinie zaprasza nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych i gimnazjalnych na spotkanie informacyjne na temat wdrażanej nowej podstawy programowej „Wybrane problemy dydaktyczne nowej podstawy programowej z języka polskiego w szkole podstawowej”.
Spotkanie poprowadzi Leokadia Pawliszak w dniu 29.03.2017r. o godz. 14.30 w LO i Gimnazjum SLAVIA przy ul. gen. S. „Grota” Roweckiego 1 w Strzelinie.

Prowadząca spotkanie ma za sobą doświadczenia pracy w ośmioletniej szkole podstawowej w charakterze nauczyciela języka polskiego. Zajęcia będą więc prowadzone pod kątem dzielenia się praktycznymi radami, dotyczącymi pracy z uczniem jako twórcą tekstów i aktywnym czytelnikiem w zreformowanej szkole. Będą też omówione różnice między obecnymi, a nowymi podstawami programowymi oraz – powody, dla których wprowadzane są zmiany w nauczaniu języka polskiego. Na koniec spotkania odbędzie się dyskusja. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne.


Edukacja regionalna w szkole – Strzelin i okolice

Powiatowe Centrum Dydaktyki w Strzelinie zaprasza wychowawców, nauczycieli historii i geografii szkół podstawowych i gimnazjalnych na szkolenie: Edukacja regionalna w szkole – Strzelin i okolice.
Spotkanie poprowadzi Jacek Dziedziński 29.03.2017r. (środa) w godz. 15.15-17.30 w sali muzealnej przy ul. Brzegowej w Strzelinie.


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
 3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują:

 1. w zakresie kontroli:
  1. w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych:
   • „Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.”
  2. w publicznych technikach i zasadniczych szkołach zawodowych:
   • „Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu.”
  3. w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:
   • „Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.”
 2. w zakresie ewaluacji:
  1. Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) – w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego – w zakresie wymagań:
   • „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
   • „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.
  2. Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

W roku szkolnym 2016/2017 monitorowanie będzie obejmowało:

 • „Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum”.
 • „Liczbę uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu”.
 • „Organizację pracy świetlicy w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym specjalnych”.